En guide till radonmätning i ditt hem

Radon, en osynlig och potentiellt farlig gas, kan dölja sig i ditt hem utan att du märker det. Att förstå hur man mäter radon, varför det är viktigt och när man bör göra det är avgörande för att säkerställa en säker och hälsosam boendemiljö.

Varför radonmätning?

Radonmätning är det enda sättet att upptäcka om din bostad har för höga radonhalter. Målet är att fastställa om radonhalten överstiger den rekommenderade referensnivån på 200 Bq/m3. Långvarig exponering för höga radonhalter ökar risken för lungcancer, och i Sverige är radon den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning.

När och hur gör du en radonmätning?

För att få tillförlitliga resultat och ett årsmedelvärde rekommenderas en långtidsmätning under eldningssäsongen, från oktober till april. Mätperioden bör vara minst två månader. Om du bara vill ha en indikation kan en korttidsmätning vara ett alternativ.

 • Beställ radonmätare:
  • Du kan beställa radondosor från ett ackrediterat laboratorium.
 • Placera ut dosorna:
  • Följ noggrant de anvisningar som medföljer för att korrekt placera radondosorna.
 • Skicka tillbaka dosorna:
  • Efter mätperiodens slut skickar du tillbaka dosorna för analys.
 • Få Resultat:
  • Inom cirka en vecka får du en mätrapport som tydligt visar om din radonhalt är förhöjd eller inom säkra gränser.

Kostnader för radonmätning:

En radonmätning i hus eller villa kostar vanligtvis 280 kronor per dosa inklusive moms för långtidsmätning. Korttidsmätning kostar 340 kronor per dosa inklusive moms.

Varför och när bör du mäta radon?

Om det har gått mer än tio år sedan din senaste mätning, efter renoveringar, vid köp eller försäljning av bostad, byte av ventilationssystem eller om du misstänker att radon kan finnas, bör du överväga en ny mätning.

Genom att följa denna guide och regelbundet genomföra radonmätningar kan du säkerställa att din boendemiljö förblir säker och att du minimerar risken för hälsoproblem relaterade till radon. Skydda dig och din familj genom att beställa din radonmätning idag!