Allt du behöver veta om radonmätning för en säker inomhusmiljö

Radon är en osynlig och luktfri gas som kan utgöra en hälsorisk om dess halter är för höga. Med tanke på att ungefär 325 000 bostäder i Sverige tros ha förhöjda radonhalter, är det avgörande att genomföra radonmätningar för att säkerställa en säker inomhusmiljö. Här är allt du behöver veta om radonmätningar.

Höga radonhalter är kopplade till en ökad risk för lungcancer, och varje år drabbas omkring 500 personer i Sverige av denna sjukdom till följd av radonexponering. För att identifiera och åtgärda förhöjda radonhalter är radonmätningar nödvändiga.

Allt du behöver veta om Radonmätning för en säker inomhusmiljö

Radon är en osynlig och luktfri gas som kan utgöra en hälsorisk om dess halter är för höga. Med tanke på att ungefär 325 000 bostäder i Sverige tros ha förhöjda radonhalter, är det avgörande att genomföra radonmätningar för att säkerställa en säker inomhusmiljö. Här är allt du behöver veta om radonmätningar.

Varför Radonmätningar är Viktiga

Höga radonhalter är kopplade till en ökad risk för lungcancer, och varje år drabbas omkring 500 personer i Sverige av denna sjukdom till följd av radonexponering. För att identifiera och åtgärda förhöjda radonhalter är radonmätningar nödvändiga.

När du Ska Utföra en Radonmätning

Radonmätningar är särskilt viktiga i följande situationer:

 • Vid Bostadsköp och -försäljning: Det är avgörande att säkerställa en säker inomhusmiljö för både säljare och köpare.
 • Vid Ändringar i Ventilation eller Uppvärmning: Om du gör förändringar i ditt bostads ventilerings- eller uppvärmningssystem är det klokt att utföra en radonmätning för att se om detta påverkar radonhalten.
 • Vid Renovering eller Tillbyggnad: Under byggprojekt kan radonhalten förändras, så en mätning är klok.
 • Vid Nybyggnation: Nybyggda bostäder bör genomgå en radonmätning för att identifiera eventuella problem.
 • Om det har gått mer än 10 år sedan den senaste radonmätningen: Radonhalter kan förändras över tid, så det är bra att regelbundet mäta.
 • Om du Misstänker att det finns Radon: Om du upplever tecken på dålig inomhusluft eller har misstankar om radon, bör du utföra en mätning.

 

För att genomföra en radonmätning kan du följa dessa enkla steg:

 • Beställ radondosor: Beställ radondosor från ackrediterade företag
 • Placera ut dosorna: Följ noga de medföljande instruktionerna för att placera radondosorna på lämpliga platser i ditt hem.
 • Genomför mätningen: Låt dosorna vara på plats i minst 60 dagar under eldningssäsongen mellan den 1 oktober och den 30 april. Detta ger ett pålitligt årsmedelvärde.
 • Skicka tillbaka dosorna: Efter mätperioden skickar du tillbaka dosorna för analys.
 • Få resultat: Inom cirka en vecka kommer du att få en rapport som visar om radonhalten är förhöjd eller ej.

När det gäller radonmätningar i en villa är det viktigt att utföra dem under normala boendeförhållanden. För att få ett korrekt årsmedelvärde bör mätningen pågå under minst två månader under eldningssäsongen.

Att genomföra regelbundna radonmätningar är en viktig åtgärd för att säkerställa en säker inomhusmiljö.

För att genomföra en radonmätning kan du följa dessa enkla steg:

 • Beställ radondosor: Kontakta pålitliga och ackrediterade företag som specialiserar sig på radonmätning för att beställa radondosor.
 • Placera ut dosorna: Följ noga de medföljande instruktionerna för att placera radondosorna på lämpliga platser i ditt hem. Detta garanterar en exakt mätning.
 • Genomför mätningen: Låt dosorna vara på plats i minst 60 dagar under eldningssäsongen mellan den 1 oktober och den 30 april. Detta ger ett pålitligt årsmedelvärde.
 • Skicka tillbaka dosorna: Efter mätperioden skickar du tillbaka dosorna för analys.
 • Få resultat: Inom cirka en vecka kommer du att få en rapport som visar om radonhalten är förhöjd eller inom acceptabla gränser.

När det gäller radonmätningar i en villa är det viktigt att utföra dem under normala boendeförhållanden. För att få ett korrekt årsmedelvärde bör mätningen pågå under minst två månader under eldningssäsongen.

Att genomföra regelbundna radonmätningar är en viktig åtgärd för att säkerställa en säker inomhusmiljö. Lita på experterna och se till att ditt hem är fritt från farliga radonhalter.